Podatki

DOM UPOKOJENCEV
Dr. Franceta Bergelja Jesenice

Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice

 +386 4 5834 100
 +386 4 5834 120
 info@dom-jesenice.si

Kontaktni podatki

Tajništvo: Tadeja GLUHAR 
Tel.: (04) 583-41-00,  Fax: (04) 583-41-20,  e-pošta: dufbj@siol.net

Direktorica: Mojca PAVŠIČ, univ.dipl.soc.del. 
Tel.: (04) 583-41-05, e-pošta: mojca.pavsic@ssz-slo.si

Socialna služba: Duši ŽAKELJ, univ.dipl.soc. 
Tel.: (04) 583-41-03, e-pošta: dusi.zakelj@ssz-slo.si

Vodje zdravstvene nege in oskrbe:

Vodja zdravstvene nege stavba A: Marija TRČEK, mag.zdr.nege 
Tel.: (04) 583-41-14, mobitel: (040) 43-63-77, e-pošta: marija.trcek@ssz-slo.si

Vodja zdravstvene nege stavba B: Urška TRUHAČEV, dipl.med.sestra 
Tel.: (04) 583-41-15, mobitel: (040) 43-63-76, e-pošta: urska.truhacev@ssz-slo.si

Vodja zdravstvene nege stavba C: Albina AGOVIĆ, dipl.med.sestra 
Tel.: (04) 583-41-31, mobitel: (040) 43-63-75, e-pošta: albina.agovic@ssz-slo.si

Vodja pomoči na domu: Maja ROBIČ, univ.dipl.soc.del. 
Tel: 04/ 583-41-04, e-pošta: maja.robic@ssz-slo.si

Koordinator pomoči na domu: Klara RAVNIHAR, univ.dipl.soc.del. 
Tel: 04/ 583-41-04, e-pošta: klara.ravnihar@ssz-slo.si

Fizioterapija: Nina JUSTIN, dipl.ft. 
Tel.:04/ 583-41-16, e-pošta: fizioterapija-jesenice@ssz-slo.si 

Delovna terapija: Natalija JOVANOVIĆ,  Neža BREGANT, dipl.dt. 
Tel.: (04) 583-34-17, e-pošta: delovna.terapija@ssz-slo.si

Ambulanta: Maja OBLAK, med. sestra 
Tel.: (04) 583-41-07, mobitel: (040) 57- 25-44, e-pošta: maja.oblak@ssz-slo.si